Het knotten van een boom


Knotten is het volledig verwijderen van de kruin van een boom. Men behoudt een stam met een knot. Het knotten gebeurt uitsluitend in de winter. Eens men voor de knotvorm kiest, moet dit om de 1 a 3 jaar herhaald worden.

Bomen die kunnen worden geknot zijn de Wilg en de Populier en in sommige gevallen ook de Linde. Andere boomsoorten verdragen deze snoeimethode niet.                            

In bepaalde gevallen kan kandelaberen of kandeleren een mogelijk alternatief zijn.

Wordt vervolgd.